KMO
     
 

Bruikbare zaken

Gesubsidieerd advies

Strategisch ondernemen

ENC Consultancy is erkend toeleverancier van Strategisch Ondernemen.

Strategisch Ondernemen is een door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Vlaamse overheid gesubsidieerd traject, om de KMO’s de gelegenheid te bieden zich tegen een betaalbare prijs strategisch te versterken en verder te professionaliseren..

De domeinen waarop het van toepassing is zijn exportmarketing; E-marketing; kwaliteits,- veiligheids- en milieusystemen; design en industriële vormgeving en ICT Scan.

ENC kan U in dit kader van dienst zijn bij export-marketing, E-marketing en kwaliteitssystemen.

De ondersteunende acties zijn op te delen in twee mogelijkheden: het inschakelen van een professioneel adviesbureau, of de vrije aanwerving van een verantwoordelijke. Met beiden kan ENC u van dienst zijn.

Meer informatie vindt u op de website van het Agentschap Ondernemen, onder het hoofd strategisch ondernemen. De deelname en de toewijzing van de domeienen gebeurt in overleg met projectcoördinatoren van het Agentschap Ondernemen.

 

fto_content02.jpg
 
fto_home