Onze diensten

Consultancy / Managent advies

Kenmerkt zich door de raad die gegeven wordt en de oplossingsrichtingen die aangereikt worden door specialisten of generalisten. Deze staan niet zelf in voor de uitvoering van het gegeven advies. De uitvoering berust bij de vaste medewerkers van de onderneming.

fto_content06.jpg

Het advieswerk kan zich uitstrekken over een breed scala van activiteiten en zowel betrekking hebben op strategie, vorming als op operationele en bestuurlijke vraagstukken.
Het voert dan ook te ver om alle mogelijkheden hier de revue te laten passeren.
Ook het begeleiden en coachen van managers behoort tot de mogelijkheden.