Onze diensten

Consultancy / Managent advies

Case studie

Voedingsmiddelen industrie

Probleem:

Overcapaciteit in een productievestiging.

Oplossing:

Begeleiding van marktonderzoek, verpakkingsontwikkeling en introductie van een private label in Engeland.

fto_content03.jpg

Diverse sectoren

Probleem:

Het op de markt brengen van een Spaanse wijn in België.
Het op de markt zetten van een verwarmingssysteem voor ruimtes in België.
Het vermarkten van een Belgische traiteursdienst in Nederland.

Oplossing:

Begeleiden van een business plan, het bepalen van een introductiestrategie, bepalen van en marktbewerkingsplan. Begeleiden van contacten met afnemers in de verscheidene landen. Begeleiden van organisatie-aanpassingen voor zover noodzakelijk.

Probleem:

Aankoop van een Belgische KMO/MKB

Oplossing:

Begeleiden van de onderhandelingen, financieren,diverse contracten en advies over herstructurering.

Probleem:

Uitkoop van aandelen bij onenigheid tussen de aandeelhouders.

Oplossing:

Bij elkaar brengen van de partijen op basis van beider belang, formuleren van voorstellen, mede opstellen contract voor overdracht van de aandelen.

Probleem:

Het wegvallen van de sales manager leidde tot een,moeilijke invulling van de functie – hoewel een potentiële kandidaat aanwezig was maar nog niet matuur genoeg bevonden.

Oplossing

Coachen van de sales manager met betrekking tot aansturen van account managers, en buitendienst. Eveneens vertalen sales strategie naar beleid en activiteiten.