Onze diensten

Interim management

Case studie

Voedingsmiddelenindustrie

Probleem:

Marktaandeel liep terug door slechte en onvoldoende klantenbehandeling, en het ontbreken van een buitendienst. De uitgespaarde budgetten werden ingezet in promo-campagnes.

Oplossing:

Een interim manager heeft de strategie gewijzigd. Budget dat bij de handel lag werd teruggedraaid. Een nieuwe buitendienst werd opgezet, met inbegrip van een methodiek voor het aansturen van de organisatie. Verwaterde relaties met klanten en oude klanten werden terug op punt gesteld. Een nieuwe sales manager werd aangetrokken. Zodra er een stabiele situatie ontstond, werden de zaken overgedragen.

Service organisatie non food

Probleem:

Organisatie draaide marginaal, manier van werken sloot niet aan bij de wensen van Nederlandse moeder. De vraag werd gesteld op welke manier deze problemen konden opgelost worden.

Oplossing:

In een aantal sessies werd duidelijk gemaakt wat de verwachtingspatronen waren van beide partijen. Een consensus werd bereikt hoe gezamenlijke doelstellingen het beste gerealiseerd konden worden. Rapport opgesteld hoe de organisatie aangepast diende te worden incl. manier van werken. Klant koos ervoor de conclusies zelf te implementeren. Uiteindelijk leidde zelfs een gedeeltelijke implementatie al tot een meer positief draaiende organisatie.

Voedingsmiddelenindustrie

Probleem:

Invullen functie van sales manager. Sturing verkooporganisatie gebeurde niet op basis van cijfers en de methodieken waren omslachtig. Resultaten niet in overeenstemming met grote organisatie en investeringen in de markt. Problemen in communicatie tussen Nederlandse moeder en Belgische dochter.

Oplossing:

Invoeren van meetsystemen om performance van de sales force beter op te volgen. Duidelijke verwachtingspatronen neergelegd naar alle partijen.
Aanpassen van de verkooporganisatie. Het invoeren van een systematiek van werken met targets per klant in omzet en marge. Dit resulteerde in een verbetering van marge en omzet van de organisatie. Na stabiliseren van de situatie overgedragen aan een vaste sales manager.

Constructie-industrie

Probleem:

Directeur-eigenaar teveel direct betrokken bij de uitvoering van de projecten, waardoor hij te weinig tijd kon besteden aan de groei van de onderneming, het algemeen bedrijfsbeleid, en het binnen halen van nieuwe projecten.

Oplossing:

Aanstellen van een projectdirecteur die zich focuste op de uitvoering en voortgang van de projecten - in eerste instantie op interim basis. Dit geheel leidde tot een betere voortgang van de projecten, een toename van de nieuwe projecten en een striktere structuur binnen de organisatie. De project-directeur is uiteindelijk in vaste dienst getreden.

Voedingsmiddelenindustrie

Probleem:

Onderneming die jaarlijks net al dan niet winstgevend is, een redelijke overcapaciteit heeft, en vaste kosten die te hoog liggen voor de omvang van het bedrijf. De intentie van de eigenaar is het verkopen van de onderneming.

Oplossing:

Aanstellen interim project manager met als doel overcapaciteitsprobleem op te lossen en kosten te reduceren. Terugbrengen functies naar specifiek benodigde functies voor een productie-organisatie. Invullen overcapaciteit via een private label met een goed doortimmerd marketingconcept, waardoor een duidelijke meerwaarde gerealiseerd kon worden. Een bijkomend gevolg was dat niet eenvoudig naar een andere aanbieder overgeschakeld kon worden. Realisatie volledige bezetting,en goede winst. Binnen het jaar werd de organisatie verkocht.

fto_content03.jpg