Onze diensten

Consultancy / Managent advies

Gezond verstand methode

Ingewikkeld hoeft niet altijd beter te zijn.

Deze dienst is met name in het leven geroepen voor KMO’s, waarbij de ondernemer beroep kan doen op deskundigen tegen een betaalbare prijs. De ondernemer kan gedachten aftoetsen, zaken bespreken, problemen voorleggen, en een luisterend oor vinden zonder zich direct druk te hoeven maken over hoge rekeningen en onvoorziene kosten.

De gezond-verstand-methode bestaat niet uit ingewikkelde onderzoeken, dikke rapporten etc. maar uit een goed gesprek. Op basis van kritische en uitdagende vragen wordt het bedrijfsbeleid doorgenomen, zaken en beslissingen bekeken en eventuele verbeterpunten en andere zienswijzen naar voren gebracht.

Omdat we weten dat het “lonely at the top” is en dat het voor vele KMO/ MKB bedrijfsleiders moeilijk is een geschikt neutraal klankbord te vinden, stellen wij deze dienst ter beschikking. Wij zijn ervan overtuigd dat de effectiviteit van deze methode beter wordt naarmate men elkaar beter kent.

De mogelijkheid wordt geboden, na een eerste kennismakingsessie die geheel gratis is, een abonnement’ op deze service te nemen. Hierbij wordt een maandelijks bedrag van € 50 in rekening gebracht, waarvoor men vier uur advies en/ klankbordfunctie krijgt. Deze adviezen kunnen ter plaatse van de onderneming, dan wel telefonisch gegeven worden. Indien u behoefte heeft aan deze klankbordformule kunt u meer informatie krijgen via ons contactformulier.

fto_content05.jpg