Onze diensten

Interim management

Kenmerkt zich door het tijdelijk ter beschikking stellen van mensen met een hoog opleidingsniveau en een ervaringsniveau dat past bij de operationele taken die uitgevoerd moeten worden. Veelal zijn ze overgekwalificeerd.

fto_content05.jpg

Tijdelijk management kan een oplossing bieden bij:

 • Tijdelijke vervanging op managementsniveau.
  • Ingeval van ziekte of timingsverschil bij aanwerving.
 • Het overbruggen van een overgangsperiode tot de situatie stabiel genoeg is om door een permanente medewerker te worden overgenomen.
  • Crisis management
  • Turn around
  • Conflict management
  • Veranderingsmanagement
 • Gebrek aan expertise en/of mankracht.
  • Project management
  • Oplossen van specifieke problemen
  • Starten van nieuwe activiteiten; stoppen met bepaalde activiteiten
  • Fusies en overnames
  • Herallocatie van vestigingen en bedrijfsactiviteiten
  • Efficiency en effectiviteitsverbetering
  • Veranderingsmanagement
  • Business development.