Onze diensten

Interim management

Werkwijze

We werken via een persoonlijke aanpak. Via een intake gesprek wordt enerzijds bekeken wat het probleem is en of tijdelijk management of advies een oplossing kan bieden. Anderzijds trachten wij een indruk te krijgen van de organisatie, en van het type kandidaat dat hierin zou passen.

Vervolgens wordt er een opdrachtomschrijving opgesteld bestaande uit de probleemstelling, de te verwezenlijken doelstellingen, de taken en bevoegdheden van de interim manager,en zijn profiel. Een organisatie analyse kan ingezet worden om tot een goede opdrachtomschrijving te komen.

Deze opdrachtomschrijving wordt ter goedkeuring aangeboden. Op basis van de opdrachtomschrijving en het profiel worden kandidaten geselecteerd. Alle geselecteerde kandidaten hebben ervaring met de problematiek waarmee u geconfronteerd wordt.

Het traject van probleemomschrijving tot en met het plaatsen van de kandidaat neemt over het algemeen enkele weken in beslag - afhankelijk van de moeilijkheid, de duidelijkheid van de probleemstelling en de beschikbaarheid van de daarbij passende kandidaten..

Tijdens de uitvoering van het traject vindt minimaal om de drie maanden een voortgangsbespreking plaats met de klant, de uitvoerder en ENC Consultancy.

Aan het eind van de opdracht vindt een exit gesprek plaats waarbij zaken zoals de oplossing van het probleem, de samenwerking, het overdragen van de kennis, de rapportage en de verwezenlijking van toegevoegde waarde voor de opdrachtgever, aan de orde komen.

fto_content02.jpg