Onze diensten

Project management

Project management is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten voorbereid, georganiseerd, uitgevoerd en afgerond worden. Het project management kent dus een duidelijk afgebakende structuur van de activiteiten, welke vaak opgedeeld is in verschillende fasen met diverse beheersings- en beslis-momenten.

Projecten kunnen zich voordoen binnen verschillende afdelingenvan de onderneming en diverse trajecten behelzen in het bedrijfsproces.

Het belang om projectmatig te werken wordt groter naarmate de omvang en de complexiteit van de activiteit groter wordt en daarmee ook het beslag op de financiƫle middelen.

In project management wordt naast de strikte systematiek(Prince2,PMC,PMBok,TGPM,...) door ons ook vaak "bench marks" gebruikt om het resultaat verder te optimaliseren.

Veelal treden wij op als verlengstuk van de opdrachtgever richting de architect, de aannemer, en andere personen betrokken bij het project, en vervullen wij een coƶrdinerende rol.

 

Het voordeel om met ENC samen te werken in project management is dat U een "dedicated" iemand krijgt met kennis van zaken die U belangen verdedigd en sturend in het proces kan optreden, om een zo optimaal resultaat te verkrijgen, terwijl U zelf zich bezig kan houden met Uw bedrijf.

manageyourprojects.eu

fto_content02.jpg