Onze diensten

Consultancy / Managent advies

Expertgroepen

Naast het gebruik van individuele experts en adviseurs is het binnen onze organisatie ook mogelijk om gebruik te maken van expertgroepen. Onder expertgroepen verstaan wij een aantal mensen die ervaring hebben in een sector of aanverwante sectoren, en die in staat zijn een bepaalde problematiek vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken.

Expertgroepen, die afhankelijk van de problematiek, functioneren in wisselende samenstellingen, kenmerken zich door een enorme schat aan kennis en ervaring. Deze kan gebruikt worden in zowel brainstormsessies als binnen opdrachten.

De experts kunnen gerekruteerd worden uit ons netwerk of speciaal voor u geselecteerd en benaderd worden.

Binnen grote ondernemingen zijn deze groepen ook inzetbaar bij bench-marking, strategie ontwikkeling en als klankbord voor de directie.

fto_content02.jpg