Geachte lezer

Bijgaand onze Nieuwsbrief van oktober, die veel te lang op zich heeft laten wachten. Ons voornemen is in ieder geval om ervoor te zorgen dat de frequentie beduidend hoger gaat worden zodat U vaker een Nieuwsbrief van ons gaat ontvangen. Van de andere kant vinden wij de inhoud belangrijker dan de frequentie, omdat een Nieuwsbrief naar onze mening duidelijk iets toe moet voegen voor de lezer en niet uitsluitend een commercieel oogmerk moet dragen. In deze uitgave hebben we weer getracht een aantal onderwerpen naar voren te brengen die velen onder U zullen aanspreken. Indien U graag een onderwerp behandeld wenst te zien in onze nieuwsbrief laat het weten. Zo zijn wij in staat de nieuwsbrief beter af te stemmen op de interesses van onze lezers. Wij hopen dat U vele, voor U bruikbare, zaken in deze nieuwsbrief aantreft.


niessen
Eric Niessen
Algemeen directeur

 

Nu gratis quickscan om een eerste indruk te krijgen van het wel en wee van Uw onderneming.

U kunt nu gratis gebruik maken van een quickscan die ontwikkeld is om U een indruk te geven waar, binnen uw onderneming, extra aandacht vereist is. De scan dient als eerste aanzet voor een verdere analyse van de aangegeven probleemvelden. De Scan is gefocused op de 5 probleemvelden: Financiën ; strategie; markt en concurrentie; omgeving ; en personeel en organisatie. In deze velden zitten de key-drivers van het ondernemingsproces vervat. Lees meer

De aanwezige subsidies, voor diverse vormen van advies aan KMO’s, beschikbaargesteld door de Europese en Vlaamse overheid blijven vaak liggen.

De ondernemingen, die denken dat de wereld er na de crisis er nog hetzelfde uit zal zien, zullen zich toch enigzins vergissen. Er zijn door de crisis en accenten verschoven die een blijvende impact op de samenleving zullen gaan hebben. Een aantal processen waren voor de crisis in gang gezet maar zullen nu versterkt naar voren komen, en dit zal op de meeste ondernemingen een impact gaan hebben. Lees Meer

Veel verschillende consultants, Interim managers en adviseurs maar wie moet ik hebben?

Er bestaat een grote verscheidenheid in de consulting markt zowel in specialisatie, groote van het kantoor, als manier van aanpak. Het is heel belangrijk dat U de juiste consultant, met de juiste specialisatie en profiel binnenhaalt zodat uw probleem definitief tot het verleden behoort. Lees meer

Korte inhoud

Hoe kan ik mijn kans op een JA voor een nieuwe financiering vergroten ?

In vele gevallen hebben bedrijven de afgelopen periodes in moeten boeten aan inkomsten en zijn de winsten gedaald. Als naar verluidt de economie, zoals te verwachten, dadelijk weer gaat aantrekken zijn er extra gelden nodig om weer te kunnen groeien en investeren. In vele gevallen zal dan een beroep gedaan moeten worden op de banken en andere krediet instellingen. Het is natuurlijk belangrijk om een positieve beoordeling te krijgen op Uw kredietdossier. Lees meer

In de komende jaren speelt bij meer en meer bedrijven de opvolgingsproblematiek. Hoe kan ik mijn bedrijf hiervoor klaar maken.

Gezien de leeftijd van de meeste directeur eigenaren van ondernemingen is het te verwachten dat de komende jaren vele bedrijven te maken gaan krijgen met een verkoop of een opvolging binnen de familie . Dit is over het algemeen iets wat, in tegenstelling tot datgene wat men in de praktijk ziet, de nodige voorbereiding en begeleiding vergt. Is Uw bedrijf klaar voor de nieuwe fase ? Studies geven aan dat veel ondernemers met name de financiering, de waarde bepaling en de emotionele aspecten zien als factoren die een cruciale rol spelen in het overdrachtsproces. Lees meer

Waarom advies en interim manangement niet alleen iets is voor grote bedrijven.

Voor vele bedrijfsleiders is het eenzaam aan de top. Een van de grootste problemen die men, als leidinggevende, ervaart is dat het moeilijk is om over de problemen binnen het bedrijf te praten danwel om ideeën af te toetsen. Veelal is de kennis en kunde om deze zaken te beoordelen en een goed klankbord te zijn ,niet in de onderneming aanwezig. Men wil ook vaak andere mensen binnen de onderneming niet raadplegen om enerzijds geen onrust te creëren en anderzijds de zaken niet, voordat ze werkelijk definitief zijn, in de organsiatie te hebben rond zingen. Een onafhankelijk adviseur kan in deze een rol spelen. Lees Meer

Onderwerpen die in de komende nieuwsbrieven aan de orde zullen komen:

  • Wat betekent groeien voor mijn organisatie ?
  • Hoe project management kan leiden tot een kosten besparing.
  • Hoe kan ik mijn verkooporganisatie optimaliseren ?
  • Hoe houd ik de ingeslagen richting in een veranderingsproces vast.
  • Zijn er mogelijkheden om de performance van een consultant te meten ?
  • Verandermanagement is een mode kreet maar wanneer is het noodzakelijk en wie gaat het doen?