Over ENC consultancy

Filosofie

Uitgangspunt is dat wij toegevoegde waarde moeten creëren voor onze klanten, uit te drukken in harde cijfers op het gebied van markten, mensen en middelen.

Wij streven naar het geven van praktische en uitvoerbare adviezen en oplossingen tegen een concurrentiële vergoeding. Wij willen niet uitmunten in het schrijven van dikke en moeilijk te begrijpen rapporten.

Wij zijn een bureau dat een open en eerlijke communicatie voert en úw problematiek en mogelijke oplossingen centraal stelt – in tegenstelling tot plaatsen van mensen,wat slechts een afgeleide is. Een advies om iets niet te doen is in onze ogen ook een goed advies.

Met ons advies en het inschakelen van mensen betrachten wij bij te dragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan duurzaamheid. Waar mogelijk proberen wij die principes te verwerken in onze adviezen en aanbevelingen.

Wij onderschrijven het principe dat veranderingen van binnenuit gedragen moeten worden. Dat is nodig om een gezonde basis te hebben voor blijvende veranderingen. Daarenboven bestaat een bedrijf uit verscheidene onderdelen, die allen invloed hebben op het bedrijfsproces en het resultaat.

fto_content05.jpg