Over ENC consultancy

Kwaliteit en garantie

Succesfactoren uw garanties

De organisatie kenmerkt zich door:

 • Het criterium dat een opdracht succesvol is indien de klant tevreden is.
 • Zich goed te verdiepen in zijn klanten en hun bekommernissen.
 • Snelle en goede analyse maken van de werkelijke problematiek.
 • De juiste persoon op de juiste plaats neer te zetten (kennis en “fit”).
 • Open en directe manier van communiceren en neen durven zeggen.
 • Geen mentaliteit van vergaderen en rapporten schrijven, maar de handen uit de mouwen steken.
 • Meerwaarde bieden ten opzichte van wat gevraagd wordt.
 • Integriteit en confidentialiteit ten opzichte van alle stakeholders.
 • Opdrachten uitvoeren met zo weinig mogelijk mensen en van zo kort mogelijke duur.
 • Kwalitatief hoogstaand werk afleveren met borging voor continuïteit.
 • Kortom ’value for money’ bieden.

Kwaliteitsborging, continuïteit en vertrouwelijkheid van informatie

Kwaliteitsborging en continuïteit

Op de projecten kan naast de interim- of project manager een schaduwmanager geplaatst worden. Deze heeft tot taak om als klankbord te dienen voor de uitvoerder van het project en hij moet eveneens invallen indien onverhoopt iets met deze persoon gebeurt. Door zijn kennis van het project controleert hij ook de geleverde kwaliteit en output, en zorgt hij voor de continuïteit van het project indien iets voorvalt.

De kwaliteit wordt ook opgevolgd via periodieke rapportages, besprekingen en evaluaties met de klant.Tevens vinden er twee nabesprekingen plaats: één direct na het beeïndigen van de opdracht, en één een half jaar na het beëindigen van de opdracht.

Vertrouwelijkheid van informatie.

Wij werken het liefste op Uw systemen en met Uw hulpmiddelen zoals laptops etc.om zo min mogelijk verspreiding van informatie te hebben.

Om te voorkomen dat informatie ook na het beëindigen van een opdracht bij uw concurrenten komt te liggen, worden alles overgedragen en wordt dezelfde personen niet ingezet bij concurrenten, binnen het jaar na het beëindigen van een opdracht.

fto_content06.jpg