Over ENC consultancy

Onderneming

ENC consultancy is een management adviesorgansiatie op het gebied van interim management, project management en organisatie-advies. De organisatie bestaat uit een netwerk organisatie van ervaren professionals in de interim en advieswereld. Met name richt ze zich op het bedrijfsleven, in het bijzonder op handel en industrie.

De organisatie bestaat sinds 2002 en is opgericht door Eric Niessen. Hij ondervond dat er in de markt een duidelijke behoefte bestond aan het inhuren van mensen op tijdelijke basis. Criteria voor het inhuren van mensen zijn het ontbreken van kennis en kunde danwel het ontbreken van de nodige tijd bij de mensen die de competenties wel hebben.

Er is bewust gekozen voor een netwerkorganisatie. Uit onderzoeken blijkt immers dat het succes van een opdracht meer afhangt van de mate waarin een persoon past in een organisatie, dan wel van het bezitten van alle technische competenties.

De netwerkorganisatie, die geleid wordt door Eric Niessen, bestaat uit praktisch ingestelde professionals. Uit ervaring weten en begrijpen zij dat dezelfde problematiek bij een KMO een andere oplossing kan vragen dan bij een grote onderneming.

De voorgestelde oplossing moet in ieder geval leiden tot een fundamentele en structurele versterking van de organisatie, die een lange termijn resultaat verbetering bewerkstelligd.

Naast de opdrachten op het gebied van interim management project management is het begeleiden en adviseren van ondernemingen (GO en KMO’s ) een belangrijker onderdeel van de organisatie geworden.

fto_content02.jpg