Bruikbare zaken

Gesubsidieerd advies

Strategisch Innoveren

Project

Het project bestaat uit een strategische innovatiescan en een implementatie-traject.
Het geheel is ontwikkeld door de universiteiten van Hasselt en Maastricht; zij dragen ook zorg voor de borging van de kwaliteit. De uitvoering geschiedt door gecertificeerde consultants, zoals ENC Consultancy.

Kenmerken

Kenmerken van het project ‘strategisch innoveren’ zijn: de korte doorlooptijd, doelgerichte aanpak, heldere analyses, en een door de organisatie gedragen bedrijfsbeleid. Hulp wordt geboden bij het stellen van prioriteiten, het maken van keuzes en eventueel bij de implementatie.

Inhoud

De inhoud bestaat uit:

 • Intake gesprek met de directie over de achtergronden en omgeving van het bedrijf.
 • Een organisatie-brede strategische innovatiescan
 • Strategische sessie over de mogelijkheden en capaciteiten van de onderneming (begeleid door twee consultants)
 • Tweede strategische sessie waarbij de prioriteiten en het actieplan bepaald worden ( begeleid door twee consultants)

fto_content05.jpg


Eventuele vervolgsessie op maat geschreven voor een begeleiding van het actieplan.

Waarom nu?

We zitten op een kantelpunt:

 • Nu moeten niet alleen beslissingen genomen worden maar ook de juiste, want de middelen zijn beperkt.
 • Voor succes moet de hele organisatie doordrongen zijn van de te volgen richting.
 • Beslissingen moeten leiden tot acties om doelstellingen te verwezenlijken.
Uw voordeel
 • Korte interventie
 • Duidelijke prioriteiten en keuzes, bepalen van richting en actieplan
 • Uitkomst wordt door de organisatie gedragen, niet alleen door de directie
 • Strikte systematiek en kwaliteitscontrole
Waarom begeleiding door ENC?
 • De beste ervaren consultants zijn gekozen om deze trajecten te begeleiden
 • Open kijk en praktische manier van aanpak van de problemen
 • Kennen de KMO wereld
 • Het resultaat en een tevreden klant zijn belangrijker dan de besteedde uren in het project.
 • Ook na het beeïndigen van het traject blijft er nog contact en opvolging.
 • Samenwerking binnen bundel.biz geeft extra toegang tot ervaring in succesvol implementeren van ‘strategisch innoveren’.