Verkoopklaar maken van ondernemingen

 

Een groot aantal ondernemers staan in de komende jaren voor de keuze van opvolging in hun onderneming. Dit is over het algemeen geen gemakelijke keuze , die zorgvuldig gemaakt moet worden en waarbij men hulp nodig heeft om dit goed te doen. Het kan zowel gaan over familiale opvolging als over een overdracht, cq. verkoop van de onderneming. Bij een familiale overdracht is het belangrijk dat degene die overlaat, veelal een van beide of beide ouders, en degene aan wie overgelaten wordt, meestal een of meerdere kinderen, dezelfde doelen met betrekking tot de onderneming onderschrijven en naastreven. ENC Consultancy beschikt over een goede “tool” om deze doelen te benoemen, en ze verder in een aantal strategische sessies te herformuleren tot een gemeenschappelijk doel. Dit heeft als voordeel dat de overlatende generatie wat makkelijker afstand kan nemen van de dagelijkse bemoeienissen met de onderneming. Tevens komen de aandachtspunten waar de onderneming aan moet werken om een goede toekomst te waarborgen ook duidelijk naar voren.

Bij een overdracht, verkoop waarbij de onderneming van eigenaar verandert wordt men nogal eens geconfronteerd dat het bedrijf niet “verkoopklaar” is. Wat wil zeggen dat de onderneming niet in een dusdanige toestand verkeerd dat hij makkelijk en tegen de hoogst mogelijke prijs verkocht kan worden. Allerlei zaken kunnen hiervan de oorzaak zijn. Om er een paar te noemen:

  • Er is geen businessplan.
  • De onderneming draait volledig op de kennis en kunde van de directeur eigenaar en een vervanger en of middenkader ontbreekt.
  • De financiële structuur van de onderneming is niet optimaal; er wordt met meerdere boekhoudingen gewerkt; kostprijzen zijn onbekend; financiële sturingsmechanismen ontbreken;niet de juiste cijfers en niet op het juiste moment , prive en zaak lopen door elkaar;fiscale aangelegenheden etc.
  • De onderneming is actief op teveel terreinen, en realiseert op de deelgebieden niet overal positieve resultaten.
  • De onderneming kent een wezenlijke overcapaciteit in de productie.
  • De onderneming ziet zijn omzet cq. marge terug lopen en weet niet waaraan het ligt, en wat hij moet doen.
  • Verkoopafdeling levert teweinig op, en zorgt voor onvoldoende nieuwe klanten.
  • Etc.

ENC Consultancy kan helpen om de bovenstaande problemen op te lossen in de vorm van advies, tot en met het leveren van het management op tijdelijke basis. Gezien het netwerk van managers en consultants zijn alle specialismen vertegenwoordigd en kan, indien wenselijk, er ook een team samengesteld om worden om het bedrijf klaar te stomen.

Het doel van de interventie is dat de onderneming in een dusdanige staat verkeert dat hij beter verkoopbaar is, met andere woorden de zwakke punten eruit en verdere versterking van de sterke punten en een duidelijke visie, doelstellingen en strategie. Tevens kan een uitgebreide documentatie voor de kopende partij aangeleverd worden zodat hij een beter oordeel kan vormen over de huidige toestand, en de toekomstige mogelijkheden van de onderneming .

Ook kan ENC Consultancy op verzoek van de kopende partij een second opinion leveren, danwel samen met de oude eigenaar het management voeren totdat de definitieve kandidaat opvolger gevonden is, evenals het optreden als toezicht houder voor de bank in verband met de extra financiering die bij de overname gebeurd is.

ENC Consultancy is geen makelaar, bemiddelaar bij het kopen of verkopen van ondernemingen, danwel een instituut dat financieringen regelt. Hiervoor zijn specialistische bureau’s . ENC Consultancy specialiseert zich in het in de “ wedstrijdvorm” brengen van een onderneming. Of met andere woorden “verkoopklaar” maken.

 

 

fto_content04.jpg